สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนผังเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ อบต.แหลมสน ::: ขอบคุณทุกท่านที่แวะมา :::

 

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´ »ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
16-02-2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนหินผุสายหน้า ศพด.ม.2 - ม.4 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนายสบัน  ทำสวน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนายเจ๊ะกาก กองบก ม.2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนายฮาเบด เกนุ้ย ม.3 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรำลึก ประกาศราคากลางโปรแกรมบริหารทะเบียนทรัพย์สิน ตารางราคากลาง  คสล.ซอยดุกัง ตารางราคากลาง  คสล.ซอยบ่อน้ำ ตารางราคากลาง  คสล.ซอยสองสายธาร ตารางราคากลาง  คสล.สายข้างมัสยิด ตารางราคากลาง  คสล.สายริมนา ตารางราคากลาง  คสล.สายโรงน้ำดื่ม ตารางราคากลาง  คสล.สายสนใหม่กาแบง ตารางราคากลางถนนหินผุสายบ้านนายสมัน  ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศจ้างโครงการเงินเหลือจ่ายและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราลึก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินผุ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนายสบัน ทาสวน- ถนน สอ.รฝ.๔๕๒ ประกาศราคากลางโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์แตงโม สอบราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ  

Read more

asean

เว็บเมล์

mail

คู่มือสำหรับประชาชน

เมน คมอฯ

เว็บลิงค์

กม.อปทจดหางานสายดวน1111หนงสอราชการ ST