สำหรับเจ้าหน้าที่

จดหมายข่าว

แผนผังเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ราชื่อผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือประชาชน 29 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 92
รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 20 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 93
โครงการจัดตั้งจุดคัดกรองโรคและเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 12 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 100
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 มีนาคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 84
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน 28 มีนาคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 57
เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 18 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 14507
โครงการเยาวชนร่วมใจสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 258
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 16 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 353
ประกาศการปรับปรุงภารกิจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 223
กิจกรรมร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 233